Centrul European de Artă Contemporană

ECCA – Centrul European de Artă Contemporană contribuie la cercetarea artei est-europene și la stabilirea unei relații semnificative între arta contemporană și public. Va fi primul spaţiu din regiune capabil să expună lucrări de anvergură, să arhiveze lucrări de artă și să testeze noi modele de curatoriat, de programare culturală și de asumare a unui rol activ al artei în societate.

Identificat drept proiect prioritar al orașului, atât în candidatura pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii, cât și în Strategia Culturală a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, proiectul este coordonat în colaborare cu Universitatea de Artă şi Design, Fabrica de Pensule, Centrul de Interes, Uniunea Artiştilor Plastici și Facultatea de Teatru și Televiziune din cadrul Universității Babeş-Bolyai. 

Ce ne propunem pentru 2019?

Activitatea proiectului ECCA este concentrată în 2019 pe construcția instituțională.
Priorități: identificarea unei clădiri și articularea unui proiect instituțional care să stabilească structura de funcționare, filosofia de lucru, nevoile materiale și logistice și un buget estimativ. Organizarea unui workshop cu participare internațională, în cadrul căruia vom identifica și discuta problemele specifice activităților unui centru de artă contemporană, în context Est-European. Concluziile acestor întâlniri ne vor folosi la stabilirea priorităților și a direcțiilor de dezvoltare instituțională. În luna octombrie, vom organiza prima ediție a școlii curatoriale, în parteneriat cu Art Encounters. Vom derula și o serie de activități colaborative vizând, pe de o parte, creșterea vizibilității proiectului ECCA și, pe de alta, facilitarea dialogului și cooperării între artiști, instituții/organizații și public.

Istoric

În 2018, în cadrul ECCA, a fost organizat programul intitulat Memoria ca viziune. Acesta a urmărit să pună tema Centenarului într-un context actual prin proiecte artistice din sfera artelor vizuale, a artelor performative şi a cinematografiei. Mai multe detalii aici.

În 2017, în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design, Universitatea Babeș-Bolyai, Uniunea Artiștilor Plastici, Fabrica de Pensule și Centrul de Interes, am organizat programul preinaugural ECCA „Breaking Views. Memorie în Construcție | Viitor în așteptare”. Mai multe detalii aici.