CULTURA CONECTEAZĂ

InClujiune

InClujiunea creează oportunităţi de participare activă la viaţa orașului pentru grupurile diverse care formează comunitatea clujeană. Nou-veniţii în oraș, studenții și străinii stabiliţi în Cluj, diaspora clujeană, cu toții au nevoie să simtă că aparțin unei comunități la a cărei viață culturală și economică pot participa activ.Descoperă proiectul

Jivipen

Proiectul Jivipen, al cărui nume înseamnă „viaţă” în limba romani, promovează cultura romilor și susţine expresii contemporane ale artei despre viaţa romilor. Proiectul adresează prin mijloacele culturii teme precum istoria romilor sau rasismul cotidian și structural și facilitează noi conexiuni între comunităţile rome și nerome ale orașului. Descoperă proiectul

Spațiu Interior

Spaţiu Interior este un proiect interdisciplinar care adresează tema bunăstării psihologice. Artiști, oameni de știinţă, experţi în domeniul sănătăţii și al psihologiei colaborează pentru a aduce în atenţia publică pericolele care ne ameninţă azi sănătatea mentală și emoţională.Descoperă proiectul

Sunt Riveran

Sunt Riveran contribuie la îmbogăţirea experienţei de relaţionare dintre oameni și râu și la conștientizarea valorii prezenţei Someșului în viaţa orașului. Proiectul facilitează, prin activări culturale și facilitare comunitară, regenerarea urbană de-a lungul râului și susţine implementarea masterplanului pentru Someș.Descoperă proiectul