Cercetare

Pentru a pune bazele unui observator statistic în domeniul culturii la Cluj-Napoca, Centrul propune realizarea unei serii de cercetări despre sectorului cultural și participarea culturală. Pentru a ne fundamenta acțiunile și a propune mecanisme și politici bazate pe date inițiem cercetări în toate domeniile de acțiune ale proiectelor centrului – cultură, comunitate, mediu urban, economie.

Cercetări ale Centrului Cultural Clujean

Studiu cu privire la nevoile și percepțiile studenților din Cluj – inițiat pentru fundamentarea acțiunilor din proiectul Inclujiune și realizat în colaborare cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UBB, sondajul a inclus întrebări legate de locuirea, mobilitatea în oraș, participarea culturală a studenților și condițiile adaptării lor la viața din Cluj. Cei 500 de respondenți identifică nevoia de sprijin pentru tranziția la viața de aici, consumul cultural și implicarea în viața orașului fiind limitate de resursele financiare și de timp reduse. 

Studiu cu privire la bunăstarea medicilor rezidenți – 100 de medici rezidenți de la Spitalul Clinic Județean de Urgență au completat un chestionar prin care am evaluat aspecte legate de mediul de muncă și răspunsul lor fizic și emoțional în context profesional, pentru a sta la baza proiectului de amenajare a unui spațiu creativ de relaxare pentru aceștia, prin Spațiu Interior. Studiul, realizat în colaborare cu Spitalul Județean și Departamentul de Sănătate Publică al FSPAC, relevă prezența unui nivel de stres foarte ridicat între tinerii medici, pauze de muncă foarte scurte și lipsa unor strategii personale de asigurare a bunăstării interioare. 

Diaspora românească. O radiografie a valorilor, atitudinilor și nevoilor celor plecați în străinătate – cercetare realizată de Quantix, cu sprijilul  Băncii Transilvania (500 de respondenți), relevă că atât cei plecați cât și rudele rămase în țară au în general o părere mai bună despre viața în străinătate în raport cu România, că motivele principale ale emigrării țin de nevoi materiale și opțiuni ideatice. Cercetarea ne ajută să explorăm posibilități de reconecare la viața orașului a celor plecați din țară, dar încă atașați emoțional de acets loc. 

Publicul spațiilor independente de artele spectacolului din Cluj-Napoca – Cercetarea realizată de o echipă de tinere cercetătoare de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a explorat prin metode calitative și cantitative (300 de respondenți) provocările cu care se confruntă spațiile independente de teatru, modelele de consum cultural specific acesotor spații, profilul publicului, elemente de conținut artistic și relația cu comunitatea. Studiul arată contribuția importantă a acestor spații la viața culturală a orașului, atât la nivel de forme și concepte creative, cât și la nivelul temelor explorate, dar și prin rolul lor de a crea comunități și locuri de întâlnire și dezbatere. 

În cadrul proiectului Cluj Future of Work au fost realizate trei cercetări, în parteneriat cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Centru Interdisciplinar de Știința Datelor și Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, din cadrul UBB: