Artiști Împreună în luptă cu pandemia

 

Apel selecție proiecte artistice care explorează relația dintre artă, sănătate și starea de bine

 

104 organizații membre și planuri de consolidare pentru Centrul Cultural Clujean în 2020

 

CONFERINȚA CLUJ FUTURE OF WORK

 

FORUMUL ACADEMIA SCHIMBĂRII

 

România Remarcabilă: vizite în satele din rețea pentru cartografierea patrimoniului local

 

UNSPEAKABLE – Atelier de exprimare a emoțiilor prin muzică pentru adolescenți

 

ECCA

ECCA contribuie la cercetarea artei est-europene și la stabilirea unei relații semnificative între arta contemporană și public. Va fi primul spaţiu din regiune capabil să expună lucrări de anvergură, să arhiveze lucrări de artă și să testeze noi modele de curatoriat, de programare culturală și de asumare a unui rol activ al artei în societate. Descoperă proiectul

Academia Schimbării

Academia Schimbării este programul de sprijin și dezvoltare a capacității sectorului cultural din Cluj-Napoca. Cuprinde un program de formare profesională pentru artiști și lucrători din domeniul culturii, un program de mediere culturală, un program de rezidenţe artistice, un program de dezvoltare a publicului și creștere a accesului la cultură.Descoperă proiectul

Arta în Joacă

Arta în Joacă este un proiect de educaţie culturală, artistică și știinţifică adresat școlilor clujene. Școlile găzduiesc un artist în rezidenţă care lucrează la dezvoltarea unor proiecte artistice sau a unor acţiuni care să încurajeze inovarea în mediul de învăţare. Proiectul facilitează și participarea elevilor la programe artistice și culturale.Descoperă proiectul

Etnogalactica

Etnogalactica este un parc de artă și tehnologie gândit ca o extindere a Muzeului Etnografic al Transilvaniei înspre pădurea Hoia-Baciu. Unic în lume, parcul va găzdui „portaluri” de realitate augmentată, lucrări de artă care imaginează noi etnografii, dar și o serie de evenimente care adună entuziaști ai știinţelor, sci-fi-ului și creativităţii. Descoperă proiectul

InClujiune

InClujiunea creează oportunităţi de participare activă la viaţa orașului pentru grupurile diverse care formează comunitatea clujeană. Nou-veniţii în oraș, studenții și străinii stabiliţi în Cluj, diaspora clujeană, cu toții au nevoie să simtă că aparțin unei comunități la a cărei viață culturală și economică pot participa activ.Descoperă proiectul

Jivipen

Proiectul Jivipen, al cărui nume înseamnă „viaţă” în limba romani, promovează cultura romilor și susţine expresii contemporane ale artei despre viaţa romilor. Proiectul adresează prin mijloacele culturii teme precum istoria romilor sau rasismul cotidian și structural și facilitează noi conexiuni între comunităţile rome și nerome ale orașului. Descoperă proiectul

Spațiu Interior

Spaţiu Interior este un proiect interdisciplinar care adresează tema bunăstării psihologice. Artiști, oameni de știinţă, experţi în domeniul sănătăţii și al psihologiei colaborează pentru a aduce în atenţia publică pericolele care ne ameninţă azi sănătatea mentală și emoţională.Descoperă proiectul

Sunt Riveran

Sunt Riveran contribuie la îmbogăţirea experienţei de relaţionare dintre oameni și râu și la conștientizarea valorii prezenţei Someșului în viaţa orașului. Proiectul facilitează, prin activări culturale și facilitare comunitară, regenerarea urbană de-a lungul râului și susţine implementarea masterplanului pentru Someș.Descoperă proiectul

Divizia de Inovare Urbană

Divizia de Inovare Urbană sprijină identificarea, experimentarea și măsurarea de soluţii alternative la probleme ale orașului care sunt astăzi greu de abordat. Proiectul abordează cu prioritate trei teme majore ale Clujului: mobilitatea urbană, locuirea și viitorul muncii. Descoperă proiectul

Culturepreneurs

Culturepreneurs este un program de incubare și accelerare pentru industriile culturale și creative. Proiectul sprijină crearea și dezvoltarea de start-up-uri în design, film, muzică, meșteșuguri şi mass media, prin oferirea de acces la spaţii de coworking, programe de training și consultanţă și organizarea de întâlniri cu potenţiali investitori.Descoperă proiectul

Quantum

România nu are un centru interactiv de științe la standarde europene. Quantum dezvoltă prin proiecte punctuale audiențe pentru educația STEAM (Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică), pentru a pregăti crearea unui centru interactiv de științe la Cluj. Rolul său este să dezvolte apetitul pentru ştiinţă şi inovaţie în comunitatea locală.Descoperă proiectul

România Remarcabilă

România Remarcabilă pune bazele unei reţele de localități care utilizează patrimoniul, tradiţiile și cultura ca motoare ale dezvoltării rurale și regionale. Comunităţi locale din Transilvania alcătuiesc, împreună cu Clujul, o reţea culturală și turistică ce găzduiește proiecte economice, gastronomice și artistice dintre cele mai diverse.Descoperă proiectul

Culture Next

Culture Next este o rețea de orașe europene care pun cultura la baza strategiilor lor de dezvoltare locală. Reţeaua vizează crearea unui program comun de creștere a capacităţii organizaţiilor membre, organizarea de conferinţe anuale și dezvoltarea unei platforme online pentru promovarea orașelor participante și facilitarea colaborării culturale.Descoperă proiectul

Cercetare și politici

Pentru a pune bazele unui observator statistic în domeniul culturii la Cluj-Napoca, realizăm o diagnoză a sectorului cultural și dezvoltăm o metodologie și o primă serie de cercetări despre participarea culturală. De asemenea, vom realiza studii care să permită monitorizarea progresului și efectelor intervențiilor centrului în diferite arii. Descoperă proiectul

104 de organizații membre

                                                     

Vreau să mă implic

Am o idee!

Vreau să propun
o soluție.
Vreau să semnalez
o problemă.

Am expertiză!

Știu în ce proiect vreau
să mă implic.
Nu știu unde se potrivește expertiza mea.Sunt de acord cu termenii și condițiile